Teprve připravujeme ...

 

   BCC je zaregistrován jako sdružení chovatelů, ochránců a přátel koček se sídlem v Praze. Je právním subjektem s působností v České Republice. Dává si za cíl být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice a tím i úrovně členské základny. Pro chovatele vede BCC plnou agendu služeb. Vede Plemenné knihy koček a vystavuje plné i experimentální rodokmeny, provádí registrace koček z jiných chovatelských organizací, vystavuje certifikáty o udělení chovnosti, transfery, povoluje zřizování nových chovatelských stanic, zajišťuje jejich mezinárodní registraci prostřednictvím WCF. Na základě získaných ocenění z výstav WCF a FIFe uděluje příslušné tituly kočkám. Neuznává hodnocení z výstav spolků chovatelů koček, o kterých není známo, podle jakých standardů jsou kočky na výstavách posuzovány a jakým výstavním řádem se řídí.

 

   WCF se sídlem v Essenu je v současnosti počtem členů největší organizací, která stejně jako FIFe, TICA a GCCF poskytuje zastřešení a služby pro chovatele koček. V současnosti sdružuje více jak 540 chovatelských klubů, organizací a spolků chovných koček v různých zemích, má své základy v Evropě, Americe, Asii a Austrálii. Je členem evropského parlamentu se sídlem ve Štrasburku, zúčastňuje se konzultací a má spoluzodpovědnost za vývoj ochrany zvířat, stanovení zákonů na jejich ochranu v rámci pracovních okruhů a parlamentní příslušnosti. WCF vydává a doplňuje seznam uznaných plemen koček.V současnosti obsahuje seznam 39 plemen koček, které mohou být na výstavách WCF posuzovány s následným udělením titulu v jednotlivých výstavních třídách. WCF má pevný Výstavní řád, podle kterého musí být všechny výstavy odbavovány. Posuzování a průběh BIS a BOS je stejný jako u FIFE. Rozdílný je počet možných výstavních tříd. Výstavní řád WCF obsahuje 24 výstavních tříd. Oproti výstavám FIFe, kde kočce je udělen nejvyšší titul EURO CHAMPION / PREMIOR, je možno na výstavách WCF pokračovat v soutěži o získání dalších titulů, t.j. GRAND EURO CHAMPION / PREMIOR a WORLD CHAMPION / PREMIOR.